ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ DI GR

H DI GR επενδύει καθημερινά στην επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της. H διαρκής ανάπτυξη της DI GR στηρίζεται κυρίως στα καταξιωμένα στελέχη της, πανεπιστημιακής μόρφωσης, του τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Η επιτυχία διατήρησης της τεχνογνωσίας τους στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ολοκληρώνεται με επιμορφωτικά σεμινάρια και διαρκή εκπαίδευση σύμφωνα πάντα με τον παγκόσμια οργανισμό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΙΕΕΕ ( Institute of Electrical and Electronic Engineering).

Είναι ενδιαφέρον να αξιολογούμε τα ικανά στελέχη και να δίνουμε ευκαιρίες καριέρας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

 

 

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού στο hr@digr.gr