Χονδρικό Εμπόριο Η/Υ & Συνεργάτες Πληροφορικής

Ο ιστότοπος ”www.digr.gr” απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε συνεργάτες-εταιρείες πληροφορικής με ( login) τιμές χονδρικής και Μόνο προς έκδοση τιμολογίου. Eίναι σκόπιμο να ζητήσουμε την κατανόηση όλων εκείνων των επισκεπτών του συγκεκριμένου ιστότοπου που δεν εμπορεύονται προϊόντα πληροφορικής και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να προμηθευτούν απευθείας από την εταιρεία μας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η DI GR  επενδύει καθημερινά στο  δίκτυο συνεργατών πληροφορικής, ο  κάθε e-επισκέπτης που χρειάζεται τα προϊόντα μας, μπορεί να τα προμηθευτεί από τα καταστήματά τους.

Πάντα με εκτίμηση στον Συνεργάτη Πληροφορικής